Aizstāvētās disertācijas » Search Results » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
21Krasikovs A. mPGES-inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

22Goba I. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpasību raksturojums. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2015.      

23Stepanovs D. Farmaceitiskie kokristāli un sāļi: in silico prognozēšana, kristālinženierijas izmantošana un fizikālķīmiskās īpšības. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 2015.      

24Makrecka-Kuka M. Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu samazināšanai. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2015.      

25Maleckis A. Reactivity Studies of Catalytically Relevant Palladium Model Complexes. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (PhD), The University of Michigan, Mičigana, ASV, 2014.      

26Toleikis Zigmantas. Structure of Leptin Receptor Related with Obesity. Promocijas darbs bioķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Phd), Kopenhāgenas Universitāte, Kopenhāgena, Dānija, 2014.      

27Švalbe B. L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

28Supe L. Design and Synthesis of 1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin-3(2H)-ones and Corresponding N-Nucleosides-New Purine Isosters as Potential druglike Scaffolds. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rostokas Universitāte, Vācija, 2014.      

29Pelšs A. Practical methodologies for amino alcohol based natural products synthesis. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Aalto University, Somija, 2014.      

30Kher S.S. Malārijas proteāzes PfSUB1 inhibitoru izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga , 2014.      

Rezultātu skaits lapā