Aizstāvētās disertācijas » Search Results » Disertācijas

Rezultātu skaits lapā  
1Voļska K. Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, , 2019.      

2Kinens A. Lewis Base Catalysts by Chiral DMAP species. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, , 2019.      

3Nikitjuka A. Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegūšana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2019.      

4Leitis Z. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

5Bobileva O. Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2019.      

6Paegle E. Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), LU, Rīga, , 2018.      

7Skvorcova M. Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

8Ivanova J. Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), RTU, Rīga, 2018.      

9Vāvers E. E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (Dr. pharm.), Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2017.      

10Sokolovs I. (Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana. ķīmijas doktora zinātniskais grāds organiskajā ķīmijā (Dr. chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2017.      

Rezultātu skaits lapā