Jaunumi

OSI zinātnieku raksts žurnālā Angewandte Chemie

Vienā no pasaulē vadošajiem žurnāliem organiskajā ķīmijā Angewandte Chemie (2016. gadā impakta faktors 11.994) publicēšanai pieņemts raksts par zirnekļa zīdu.

Raksts tapis sadarbojoties OSI zin. asistentam Mārtiņam Otikovam un vad. pētniekam Dr. chem. Kristapam Jaudzemam ar zinātniekiem no Zviedrijas, Ķīnas un Francijas:

Martins Otikovs, Marlene Andersson, Qiupin Jia, Kerstin Nordling, Qing Meng, Loren B. Andreas, Guido Pintacuda, Jan Johansson, Anna Rising and Kristaps Jaudzems. Biomimicry of artificial spider silk spinning assessed by NMR. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201706649

Angewandte_Chem

Jaunie bakalauri un maģistri

Šī gada jūnijā 9 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja:

  • Atis Jēkabsons “Aktīva un šķīstoša plazmepsīna V producēšana anti-malārijas zāļvielu izstrādei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. K.Jaudzems);
  • Mārcis Sējējs “Tetrazola hemiamināls kā hirāla palīggrupa”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E.Sūna);
  • Diāna Stamberga “Aliciklisko α-aminoskābju sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītājs Dr.chem. V.Kauss);
  • Alise Viļčevska “Lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrāde”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. D.Čerņaks).

Bakalaura darbu aizstāvēja:

  • Lūkass Lukašēvics  “Alil- un homoalilamīnu ciklopropanēšana un ciklopropānu C-C saites šķelšanas pētījumi”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāji prof. A.Jirgensons, Mg. sc. ing. M.Skvorcova).
  • Renāte Melngaile “Olefīnu iekšmolekulāras jodsulfenilēšanas reakcijas izpēte”,  Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāji prof. A.Jirgensons, Mg. sc. A.Ņikitjuka);
  • Filips Oļeškovs “Pilna garuma un (1-6)A2V beta-amiloīda peptīdu mijiedarbības pētījumi, izmantojot biofizikālas metodes”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. K.Jaudzems);
  • Anna Vasiļevska “Ar 4-(dimetilamino)piridīnu modificētas ceolītveidīgās imidazola karkasa struktūras sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji prof. E.Sūna, Mg. sc. R.Klūga);
  • Jēkabs Fridmanis “Baktērijas Borrelia burgdorferi proteīna BBP28 strukturālie pētījumi”, Latvijas Universitāte (vadītājs Mg. sc. Mārtiņš Otikovs).

Sirsnīgi sveicam!

 

L`ORÉAL BALTIC stipendija “Sievietēm zinātnē”

L`ORÉAL BALTIC stipendiju “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu par jaunu, potenciālu pretvēža savienojumu sintēzi (Aromātisko sulfonamīdu kā ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze) saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūta asistente Mg.Sc.ing. Jekaterina Ivanova.

Jekaterina_Ivanova_Loreal_26052017

Projekta ENABLE in vivo pētnieku progresa sanāksme Rīgā

15. un 16. maijā (2017) Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika IMI programmas ENABLE projekta (http://nd4bb-enable.eu/ ) in vivo platformas zinātnieku tikšanās. Zviedrijas un Dānijas zinātnieku grupas iepazinās ar OSI pētniecības iespējām un infrastruktūru. Pētnieki pārrunāja projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un koordinēja sadarbību nākotnē. Ar ziņojumu par OSI zinātnieku paveikto uzstājās Dr. Pharm. Edgars Liepiņš.
ENABLE in vivo platformas grupas foto:
ENABLE In Vivo Platform F2F meeting, LIOS, Riga 2017-05-16 001

 

Sveicam jauno Dr. pharm.

Šī gada 7. aprīlī mūsu kolēģis Mārtiņš Ruciņš aizstāvēja promocijas darbu “Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana”  iegūstot farmācijas doktora zinātnisko grādu.

LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

2017. gada 6. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā saņēma mūsu darbinieks Mg.Sc. Rihards Aleksis. Balva R. Aleksim piešķirta par izstrādāto maģistra darbu “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, darba vadītājs Dr.chem. K. Jaudzems.

Apsveicam!