Jaunumi

Darba seminārs par cietvielu KMR

No 11. līdz 14. jūlijam InnovaBalt projekta ietvaros OSI viesosies Lionas Augsta magnētiskā lauka KMR centra pētnieki. Šīs vizītes ietvaros tiek organizēts darba seminārs par cietvielu KMR.
12. jūlijā paredzētas lekcijas plašākai auditorijai par cietvielu KMR pielietojumu ķīmijā (konkrētāk katalizatoru mehānisma, aktīvo farmaceitisko vielu/zāļu formu pētījumos) un bioloģijā (membrānproteīni, nešķīstoši amiloīdi utml.) Dr. Guido Pintacuda arī pastāstīs par savu pieredzi ERC Consolidator granta iegūšanā. Visi laipni aicināti.
Pilna pasākuma programma  un reģistrācija: http://nmr.osi.lv/solid-state-nmr-workshop

Sveicam bakalaura, maģistra un ārsta grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā maģistra darbus aizstāvēja:

  • Rihards Aleksis “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad.pētn. K. Jaudzems);
  • Rihards Klūga “Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E. Sūna);
  • Anna Lielpētere “Atropizomēru sintēze un to fizikāli-ķīmisko īpašību izpēte simetriski un nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu rindā”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad. pētn.   B. Turovska);
  • Aleksandrs Pustenko “Nenukleozīdu HIV – 1 reversās transkriptāzes inhibitoru sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji vad. pētn. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs).
  • Artūrs Janičevs “Hidrohlortiazīda kokristāls ar prolīnu: struktūra un fizikālķīmiskās īpašības”, Rīgas Tehniskā universitāte (asist. D. Stepanovs).

Diplomdarbu aizstāvēja un ārsta grādu ieguva:

  • Baiba Zvejniece “R-fenibuta efekti neiropātisko sāpju modeļos in vivo“, Latvijas Universitāte (vadītājas asoc. prof., doc. L. Plakane un pētn. B. Švalbe).

Bakalaura darbu aizstāvēja:

  • Anda Sīpola, Aminoepoksīdu diastereodiverģentā sintēze, Latvijas Universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
  • Sindija Zēberga “Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totālajai sintēzei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
  • Toms Upmanis “Foridona un tā oksidētās formas AEŠH sadale”, Rīgas Tehniskā universitāte (vad. pētn. H. Kažoka).

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus bakalaura, ārsta un maģistra grādu iegūstot!

Projekta CnsAflame progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika ERA-NET NEURON neirosaslimšanu pētniecības aktivitātes projekta CnsAflame Smadzeņu traumatiskā bojājuma izraisīto neiroiekaisuma, hroniskas neirodeģenerācijas un atmiņas traucējumu procesu pētījumi” projekta progresa sanāksme, kurā piedalījās 6 projekta partneru zinātnieki. Ar ziņojumu par OSI zinātnieku paveikto uzstājās Dr. Med. Līga Zvejniece. CnsAflame projekta grupas foto:

CNS_aflame_sanaksme_13.-14.06.2016

Projekta BATCure „Jaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 9. -10. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) organizēja Apvārsnis 2020 projekta BATCureJaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksmi Rīgā. Ar ziņojumiem par pirmajā pusgadā paveikto sanāksmē piedalījās 14 projekta partneru pārstāvji. Ziņojumu par medicīnas ķīmijas aktualitātēm OSI sniedza Dr. Valerjans Kauss. BATCure projekta grupas foto:

BatCure_sanaksme_14.06.2016

Informācija par projektu: www.batcure.eu

Prof. G. Vanaga 125.dzimšanas dienai veltīta konference organiskajā un medicīniskajā ķīmijā

2016. gada 16.-17. maijā Latvijas Organiskās sintēzes institūts projekta “InnovaBalt” ietvaros
organizē starptautisko konferenci organiskajā un medicīniskajā ķīmijā, veltītu Profesora Gustava Vanaga 125.dzimšanas dienai.

Norises vieta: Viesnīca Albert Hotel, Dzirnavu iela 33, Rīga

Reģistrēšanās dalībai “InnovaBalt” mājas lapā: http://www.innovabalt.eu/

Laipni aicināti visi interesenti!

Darba seminārs par intelektuālo īpašumu “Knowledge2innovation” 27.-28. aprīlī Rīgā

27. un 28. aprīlī Rīgā, InnovaBalt projekta ietvaros, notiek darba seminārs par intelektuālā īpašuma tiesībām “Knowledge2innovation”.

Pasākuma programma:

Informācija presē: http://vesti.lv/news/institut-organicheskogo-sinteza-seminar-po-intellektualynoi-sobstvennosti

EKU6789
Prof. I. Kaviņš (Innovabalt Cordinator), K. Čapase Jastržembska (Organizing Secretary), A.G. Collet (Lector, Member of the Internal Appeals Committee at European Patent Office), D. Loretto (Lector, Patent Attorney at Plougmann & Vingtoft)

 

Atklāts Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centrs

2016. gada 19. februārī, klātesot  valsts augstākajām amatpersonām, universitāšu pārstāvjiem un sadarbības partneriem, tika atklāts Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Biofarmācijas centrs.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās un simbolisko ēkas atklāšanas lentu pārgrieza Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ekonomikas ministrs,  Ministru prezidenta biedrs Arvils Ašeradens un Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Jaunbūves atklāšanā piedalījās OSI direktors Dr. Osvalds Pugovičs, Zinātniskās padomes priekšsēdētājs prof. Ivars Kalviņš un Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorijas vadītāja prof. Maija Dambrova.

20160219

 

OSI vadītājus un zinātniekus apsveikuma vēstulē sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.19.02.2016

 

Jaunuzceltais centrs ir nacionālas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objekts, kas uzcelts, piesaistot ES Struktūrfondu finansējumu, projekta “Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” (vienošanās nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Pētnieciskās laboratorijas izvietotas trīs stāvos, kopā 1826 m2, un ir paredzētas visaugstākā līmeņa pētījumu veikšanai farmakoloģijā un medicīnas ķīmijā. Centra izveidošana Latvijas zinātniekiem dos vēl nebijušas jaunu zāļu atklāšanas un attīstības iespējas.

Jaunā centra pirmajos divos stāvos OSI zinātnieki varēs veikt visaugstākā līmeņa preklīniskos pētījumus, pētot jaunu zāļu kandidātvielu darbības mehānismus, un iesaistīties starptautiskos pētnieciskajos projektos, kā arī sadarboties ar farmācijas nozares komersantiem. Plānots, ka nākotnē Biofarmācijas centrā būs iespējams pārbaudīt jaunu vielu toksicitāti un iegūt farmakokinētiskos datus labas laboratorijas prakses (GLP) apstākļos.

Ēkas 3. stāvā iekārtotas 24 darba vietas organiskās ķīmijas speciālistiem, tādējādi paplašinot jaunu zāļu kandidātvielu sintēzes un iegūšanas tehnoloģiju izpētes iespējas Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.

Biofarmācijas centra izveidē kopumā ieguldīti 5,3 miljoni eiro, no tiem 4,5 miljoni eiro ir ERAF ieguldījums, 644 tūkstošus eiro investē Latvijas Organiskās sintēzes institūts un 167 tūkstošus nodrošina valsts budžets.

Jaunās ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, būvdarbus veica būvkompānija SIA „Velve” un būvuzraudzību nodrošināja SIA „Būves un būvsistēmas”.