Jaunumi

Starptautiska studentu darbnīca organiskajā elektrosintēzē

2016. gada 25. un 26. augustā Latvijas Organiskās sintēzes institūts projekta “InnovaBalt” ietvaros organizē starptautisku studentu darbnīcu organiskajā elektrosintēzē.

Norises vieta: Hotel Monika Centrum Hotel,  Elizabetes iela 21, Rīga

Pasākuma programma: Program_electro_workshop

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu

 

Seminārs „Research programmes of the The International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno”

19. augustā (2016) no plkst. 10.00 līdz 12.00 OSI Mazajā konferenču zālē notiks seminārs, kurā Brno Svētās Annas hospitāļa starptautiskā pētniecības centra projektu vadītāji Petr Rychtecký un Alena Tresová sniegs prezentāciju

Research programmes of the The International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC)

Pēc prezentācijas – diskusija par iespējamiem kopējiem sadarbības virzieniem pētniecībā.

Laipni aicināti visi interesenti!

Informācija par FNUSA-ICRC: http://www.fnusa-icrc.org/en/index.html

Dr. Andrey Antonchick lekcija

2016. gada 8. augustā plkst. 10:00 OSI Mazajā konferenču zālē
Maksa-Planka Molekulārās Fizioloģijas institūta Ķīmiskās bioloģijas nodaļas grupas vadītājs
Dr.  Andrey Antonchick lasīs lekciju
Transition Metal Catalysis in C-H Bond Functionalizations and Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloadditions”.

Darba seminārs par cietvielu KMR

No 11. līdz 14. jūlijam InnovaBalt projekta ietvaros OSI viesosies Lionas Augsta magnētiskā lauka KMR centra pētnieki. Šīs vizītes ietvaros tiek organizēts darba seminārs par cietvielu KMR.
12. jūlijā paredzētas lekcijas plašākai auditorijai par cietvielu KMR pielietojumu ķīmijā (konkrētāk katalizatoru mehānisma, aktīvo farmaceitisko vielu/zāļu formu pētījumos) un bioloģijā (membrānproteīni, nešķīstoši amiloīdi utml.) Dr. Guido Pintacuda arī pastāstīs par savu pieredzi ERC Consolidator granta iegūšanā. Visi laipni aicināti.
Pilna pasākuma programma  un reģistrācija: http://nmr.osi.lv/solid-state-nmr-workshop

Sveicam bakalaura, maģistra un ārsta grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā maģistra darbus aizstāvēja:

  • Rihards Aleksis “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad.pētn. K. Jaudzems);
  • Rihards Klūga “Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E. Sūna);
  • Anna Lielpētere “Atropizomēru sintēze un to fizikāli-ķīmisko īpašību izpēte simetriski un nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu rindā”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad. pētn.   B. Turovska);
  • Aleksandrs Pustenko “Nenukleozīdu HIV – 1 reversās transkriptāzes inhibitoru sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji vad. pētn. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs).
  • Artūrs Janičevs “Hidrohlortiazīda kokristāls ar prolīnu: struktūra un fizikālķīmiskās īpašības”, Rīgas Tehniskā universitāte (asist. D. Stepanovs).

Diplomdarbu aizstāvēja un ārsta grādu ieguva:

  • Baiba Zvejniece “R-fenibuta efekti neiropātisko sāpju modeļos in vivo“, Latvijas Universitāte (vadītājas asoc. prof., doc. L. Plakane un pētn. B. Švalbe).

Bakalaura darbu aizstāvēja:

  • Anda Sīpola, Aminoepoksīdu diastereodiverģentā sintēze, Latvijas Universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
  • Sindija Zēberga “Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totālajai sintēzei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
  • Toms Upmanis “Foridona un tā oksidētās formas AEŠH sadale”, Rīgas Tehniskā universitāte (vad. pētn. H. Kažoka).

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus bakalaura, ārsta un maģistra grādu iegūstot!

Projekta CnsAflame progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika ERA-NET NEURON neirosaslimšanu pētniecības aktivitātes projekta CnsAflame Smadzeņu traumatiskā bojājuma izraisīto neiroiekaisuma, hroniskas neirodeģenerācijas un atmiņas traucējumu procesu pētījumi” projekta progresa sanāksme, kurā piedalījās 6 projekta partneru zinātnieki. Ar ziņojumu par OSI zinātnieku paveikto uzstājās Dr. Med. Līga Zvejniece. CnsAflame projekta grupas foto:

CNS_aflame_sanaksme_13.-14.06.2016

Projekta BATCure „Jaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 9. -10. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) organizēja Apvārsnis 2020 projekta BATCureJaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksmi Rīgā. Ar ziņojumiem par pirmajā pusgadā paveikto sanāksmē piedalījās 14 projekta partneru pārstāvji. Ziņojumu par medicīnas ķīmijas aktualitātēm OSI sniedza Dr. Valerjans Kauss. BATCure projekta grupas foto:

BatCure_sanaksme_14.06.2016

Informācija par projektu: www.batcure.eu