Jaunumi

LZA pasludina ievērojamākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi 11 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā (www.lza.lv), starp kuriem ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku pētījumi.

Par sasniegumu teorētiskajā zinātnē godalgots Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorijas zinātnieku – LZA akadēmiķes Maijas Dambrovas, Dr.pharm. Marinas Makreckas-Kūkas, Dr.pharm. Reiņa Vilšķērsta, Dr.pharm. Elīnas Makarovas, Dr.pharm. Jāņa Kūkas un LZA korespondētājlocekā Edgara Liepiņa pētījums par meldonija (mildronāta) farmakoloģiskajiem efektiem un tā uzkrāšanās mehānismiem organismā.

Lietišķās zinātnes nozarē godalgots Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) un Francis Crick institūta Lielbritānijā zinātnieku Dr.chem. Daces Rasiņas (OSI), MSc Mārtiņa Otikova (OSI), MSc Jāņa Leitāna (BMC), Dr.chem. Rosario Recachas (OSI), Dr.chem. Oleksandra V.Borysova (OSI), MSc Ivetas Kaņepes-Lapsas (OSI), Dr.chem. Ilonas Domračevas (OSI), MSc Teodora Panteļejeva (OSI), LZA akadēmiķa Kaspara Tāra (BMC), Dr.chem. Kristapa Jaudzema (OSI) un LZA korespondētājlocekļa Aigara Jirgensona (OSI) pētījums – jaunas pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klases atklāšana.

 

Mecenātu stipendijas

Lepojamies ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādājošiem studentiem, kuri 2016./2017. mācību gadā ieguvuši mecenātu stipendijas:

Četras OSI zinātnieku publikācijas pasaules mēroga žurnālā

Prestižs pasaules mēroga žurnāls “Pharmacological Research” (2015 gada IF: 4,816) laidis klajā speciālizlaidumu “Countries in focus: Pharmacology in the Baltic States” (Volume 113, Part B), kurā pārstāvēti nozares vadošo Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātnieku pētījumi. Tājā publicētas četras OSI zinātnieku publikācijas:

Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas

24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli ievēlēts OSI Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Dr. chem. Pēteris Trapencieris un par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēta Dr. chem. Aiva Plotniece.

Sveicam!

Vairāk informācijas: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3495&Itemid=43

Baltijas Asamblejas balvu zinātnē saņem Maija Dambrova

OSI Farmaceitiskās farmokoloģijas laborotorijas vadītāja,  prof. Dr. pharm. Maija Dambrova 27.oktobrī, svinīgā ceremonijā kultūras pilī Ziemeļblāzma saņēma Baltijas Asamblejas (BA) balvu zinātnē, kas piešķirta par zinātnisko darbu enerģijas metabolisma jomā un ieguldījumu preparāta „Mildronāts” darbības mehānismu izpētē. Vairāk LR Saeimas mājas lapā

Apsveicam un lepojamies!

BA-1

BA-3

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Noslēgusies OSI pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu priekšatlase

logo_viaa_eraf

Saskaņā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikuma III daļas 17.punktu, kā arī atsaucoties uz OSI pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas 2016. gada 27. oktobra lēmumu un OSI direktora 2016. gada 28. oktobra rīkojumu Nr.1.1.-2/33, informējam, ka Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas priekšatlasē tiek atbalstīti šādi pētniecības pieteikumi:

 • „Inovatīvu ogļskābes anhidrāžu inhibitoru kā potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana (Development of Novel Inhibitors of Carbonic Anhydrases as Potent Anti-Cancer Agents)” (iesniedzējs – Grandāne);
 • „Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju (Functionalization of Amino Acids via C(sp3)-H Bond Activation)” (iesniedzējs – L.Grigorjeva);
 • „Cerkosporamīda un tā analogu kā potenciālu pretvēža līdzekļu totālā sintēze (Total Synthesis of Cercosporamide and Its Analogues As Potential Cancer Chemotherapeutic Agents)” (iesniedzējs – E.Priede);
 • „Aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu β-arilēšana (β–Arylation of aziridine-2-carboxylic acid derivatives )” (iesniedzējs – B.Štrumfs);
 • „Eleganīna A un 17-nor-ekselsinidīna totālā sintēze (Total Synthesis of Eleganine A and 17-nor-Excelsinidine)” (iesniedzējs – G.Šmits);
 • „Jauna ārstēšanas stratēģija enerģijas metabolisma korekcijai sepsē (Novel treatment strategies for the correction of energy metabolism in sepsis)” (iesniedzējs – M.Makrecka – Kūka);
 • „Samazinātas un palielinātas karnitīna koncentrācijas salīdzinoša ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļos (The comparative effects of increased and decreased levels of carnitine on physical performance and adaption to hypoxia)” (iesniedzējs – E.Makarova);
 • „Kurkumīna saturošu heterociklisko savienojumu sintēze (Synthesis of Curcumin Heterocyclic Derivatives)” (iesniedzējs – R.Šmits);
 • „Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde (Fluorinated Small Rings for Drug Discovery: Development of Novel Fluoromethylene Transfer Reagents)” (iesniedzējs – J.Veliks);
 • „Sigma-1 receptora struktūras un ligandu mijiedarbību pētījumi (The Structure of Sigma-1 Receptor and Interactions with Ligands)” (iesniedzējs – I.Goba);
 • „Hipersaites metāllatrānu saimē: silīcija un ģermānija hipervalento savienojumu ķīmiskās un fizikālās īpašības. Molekulāro vadu jaunā paaudze un molekulārās elektroķīmijas sistēmas, elektromehāniskā nanopievade un spintronika (Hyperbonds in metallatrane families: chemistry and physico-chemistry of hypervalent compounds of silicon and germanium. New generation of molecular wires and the systems for molecular electronics, electromechanical nano-actuators and spintronics)” (iesniedzējs – V.Romanovs);
 • „Sigmas-1 receptora nozīme seksuālajā uzvedībā (The role of sigma-1 receptor in sexual behaviour)” (iesniedzējs – B.Švalbe).

Noraidītie pētniecības pieteikumi: nav.

Jautājumos par apstiprināto pētniecības pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā, lūdzam iesniedzējus sazināties ar OSI pa tālruni 67014877 vai e-pastu .

OSI dalība Latvijas – Ukrainas sadarbības programmā

Valsts Izglītības un attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursā starp apstiprinātajiem projektiem ir arī OSI zinātnieku grupas Dr. A. Plotnieces un Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūta zinātnieku grupas
Dr. J. Šermolovičas vadītais projekts “Fluoru saturošu amfifīlu heterociklu kā piegādes sistēmu izstrāde un to pašorganizējošos īpašību raksturojums perspektīvai jaunu materiālu izstrādei un izmantošanai biomedicīnā”.
Vairāk par Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programmu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam: http://viaa.gov.lv/lat/zinat

Par sasniegumiem zinātnē apbalvo OSI zinātniekus

2016. gada 12. oktobrī OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam prof. Ivaram Kalviņam par jaunu kardioprotektoru izstrādi un to darbības mehānismu pētījumiem pasniedza AS “Grindeks” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojumu “Zelta Pūce” .
Savukārt jauno zinātnieku balvas “Sudraba Pūce” saņēma OSI jaunie zinātnieki – Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka par pētījumu “Jaunas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas metil-GBB molekulāro darbības mehānisma atklāšana un izpēte” un Edijs Vāvers par pētījumu  “Jauna atmiņas procesus uzlabojoša savienojuma atklāšana un tā farmakoloģiskā profila izpēte”.

Vairāk info AS ”Grindeks” mājas lapā